Content voor Ingelogde Gebruikers

Competentiegericht interview: 25 vragen om je op weg te helpen

Een competentiegericht interview is gebaseerd op de ervaringen die een werknemer in de praktijk heeft meegemaakt. Je vraagt naar verschillende situaties op de vorige werkplek van de kandidaat en vraagt ze kort en krachtig uit te leggen hoe ze hebben gehandeld, wat het resultaat was en wat de leerpunten hieruit zijn. Door dit uit te vragen krijgt je een duidelijk beeld van de competenties en vaardigheden van de kandidaat en kun je beoordelen of deze persoon geschikt is voor de nieuwe functie. Deze competentiegerichte gesprekken worden vaak gebruikt tijdens sollicitatiegesprekken, maar ook om te bepalen of iemand klaar is om door te groeien naar een nieuwe functie binnen de organisatie.

Wat vraag je in een competentiegericht interview?

Dit hangt natuurlijk altijd af van de functie waarvoor de kandidaat in aanmerking komt. Denk goed na over welke competenties en vaardigheden je wilt uitvragen en bedenk hierbij relevante vragen. De vragen mogen best breed zijn: zo kan de kandidaat zelf een richting kiezen. We zullen je een voorbeeld geven.

Een competentiegericht interview wordt vaak gebruikt bij het bepalen of iemand een high potential is of niet. Dit is onderdeel van het succession planning proces. Belangrijke competenties voor een leider zijn: aanpassingsvermogen, besluitvaardigheid, resultaatgericht, risico te nemen en innovatief. We zouden voor deze competenties de volgende vragen opstellen:

Aanpassingsvermogen

 1. Heb je in een van je vorige banen te maken gehad met wijzigingen in het beleid? Hoe ging je hiermee om?
 2. In welke van je vorige banen heeft het inwerken je het minste moeite gekost en waarom? In welke baan het meest en waarom?
 3. Kun je een verandering in de organisatie waar je voorheen werkte aangeven waar je in eerste instantie niet achterstond? Hoe ben je met deze verandering omgegaan?
 4. Wat is je reactie als je onverwacht een spoedklus krijgt toegewezen? Geef een voorbeeld van zo’n situatie uit het verleden.

Besluitvaardigheid

 1. Wat is de meest complexe beslissing geweest die je hebt genomen? Hoe is dit proces verlopen? En hoe heeft deze beslissing uitgepakt?
 2. Heb je wel eens een beslissing genomen, die je achteraf gezien niet zo had willen maken? Hoe kwam dat?
 3. Wanneer en bij wie heb je het laatst advies gevraagd toen je een besluit moest nemen?
 4. Hoe heeft de mening van anderen invloed gehad op jouw besluit?
 5. Heb je wel eens een impopulaire beslissing moeten nemen? Nu je erop terugkijkt, zou je anders hebben gehandeld?
 6. Is het wel eens voorgekomen dat je een kans hebt laten lopen doordat je te lang twijfelde?

Resultaatgericht

 1. Welke resultaten heb je het afgelopen jaar bereikt? Wat waren je aanvankelijke doelen? Waarom heb je ze wel of niet gehaald?
 2. Beschrijf een situatie waarin je met tegenslag te maken had. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je toch je doel kon bereiken?
 3. Geef een voorbeeld van hoe je prioriteiten stelt in je werk.
 4. Je bent vast wel eens in tijdnood gekomen bij het uitvoeren van een opdracht. Wat heb je toen gedaan?
 5. Wat heb je gedaan in een situatie waarin je vond dat er niet de juiste (beleids)keuzes waren gemaakt? Wat heeft dat opgeleverd?

Risico nemen

 1. Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin je een risico bent aangegaan. Wat was het risico? Hoe heeft de situatie uitgepakt? Zou je het de volgende keer weer zo doen?
 2. Op welk terrein heb je wel eens een beslissing genomen waarvoor je eigenlijk te weinig informatie of kennis bezat? Wat had er mis kunnen gaan? Waarom heb je die beslissing toch genomen?
 3. Doe je wel eens iets dat anderen niet durven? Geef eens een voorbeeld van een recente situatie waarin dat zo was. Waarom durfde jij wel en zij niet?
 4. Wat zijn je afwegingen geweest bij een recente situatie waarin je een risico hebt genomen?
 5. Kun je een voorbeeld noemen van een situatie waarin je een beslissing hebt genomen die strikt genomen niet onder jouw bevoegdheden viel? Waarom heb je die beslissing genomen en hoe heeft het uitgepakt?

Innovatief

 1. Geef eens een voorbeeld van een innovatie die het gevolg was van jouw initiatief. Hoe heb je anderen ervan overtuigd dat je innovatie goed was?
 2. Hoe blijf je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied? Welke ontwikkelingen hebben volgens jou de toekomst?
 3. Heb je wel eens een creatieve oplossing bedacht in een situatie waarin de gangbare oplossingen niet werkten? Hoe was de reactie op je oplossing? Is de implementatie ervan geslaagd?
 4. Wat zie je voor onze organisatie voor mogelijkheden aan nieuwe producten of diensten?
 5. Veranderingen in organisaties gaan meestal niet snel en gemakkelijk. Hoe ga je daarmee om als zich kansen in de markt voordoen die volgens jou gepakt moeten worden?

Beantwoorden competentiegericht interview met de STAR methode

Let bij het antwoord van de kandidaat goed op of ze met de STAR methoden worden beantwoord. Dit houdt in:

Situatie: wat was er aan de hand?
Taak: wat waren jouw taken hierin?
Activiteiten: wat heb je gedaan?
Resultaat: wat was het resultaat?

Competentie assessments

Naast het houden van een competentiegericht interview, kun je ook de competenties uitvragen aan de hand van een online assessment. Ben je op zoek naar zo’n competentietest? Kijk dan eens naar onze competentie assessments!

Havenstraat 305
1271 GD, Huizen

Scroll naar boven